sâmbătă, 19 decembrie 2009

Alfabetul

    Alfabetul limbii aromâne este cel propus în anul 1984 de revista de cultură Zborlu a Nostru (Limba noastră, anul 2, nr. 1, pag.30). Acesta a fost adoptat de adunarea generală a aromânilor care au luat parte la Al II-lea Congres Internaţional al Aromânilor din 25-28 august 1988, la Universitatea din Freiburg, Germania, şi de Simpozionul pentru Standardizarea Scrierii Aromâne din 24-31 august 1997, la Bitola, Macedonia.
    Iată alfabetlu armãnescu:
A, Ã, B, C, CH, D, DH, DZ, E, F, G, GH, H, I, J, K, L, LJ, M, N, NJ, O, P, Q, R, S, SH, T, TH, TS, U, V, W, X, Y, Z
a, ã, b, c, ch, d, dh, dz, e, f, g, gh, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, q, r, s, sh, t, th, ts, u, v, w, x, y, z.
    Scrierea limbii aromâne este în mare măsură fonetică, asociind fiecrărui fonem (sunet) câte o literă. Se poate, desigur, observa, că există foneme reprezentate prin câte un grup de două litere (ch, dh, dz, gh, lj, nj, sh, th, ts) şi litere care reprezintă două foneme legate(x /ks/) sau două foneme diferite (ã /ă/ /î/ ).
    De-a lungul vremii, limba aromânilor a folosit şi alfabetul limbii române, alfabetul grecesc sau pe cel chirilic, iar varianta pentru care s-a optat în urma întrunirilor sus-menţionate este o variantă a alfabetului latin în care litera Ã se foloseşte pentru sunetele /î/ şi /ă/ şi unde se folosesc şi literele duble. Pentru mai multe detalii vezi atrticolul Pronunţia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu